Bedrijfsprocesbeoordeling

Contact us

Bedrijfsprocesbeoordeling

Bij LeadFabric zijn we experts in het beoordelen van uw bedrijfsproces en in het omzetten van feedback in ontwerp, en het allerbelangrijkst, in actie. Van kwalificatiecriteria voor leads naar het definiëren van campagnespecifieke nurturingprogramma's, wij kunnen ermee helpen. Wilt u de aankoopreis en het besluitvormingspad van uw klant beter leren kennen? Dan kunnen we helpen, en ondertussen zorgen we er ook voor dat zowel verkoop als marketing de best mogelijke inhoud identificeert die belangrijk is voor elke fase in de aankoopreis van de klant.

Maar hoe zit het met de manier waarop uw bedrijfsprocessen nu zijn ontworpen? Of niet zijn ontworpen? Het verbeteren van de manier waarop u uw verkoop- en marketingkanaal beheert, betekent dat wanneer uw nieuwe nurturing-programma's resultaten beginnen te leveren, u ook het resultaat ziet waar u naar zocht: meer inkomsten. Wij helpen om een efficiënter planningsproces voor een marketingcampagne te maken.
 

Hoe werkt het en wat kunt u verwachten?

Een bedrijfsprocesbeoordeling omvat een breder onderzoek naar uw bedrijfsactiviteiten en -technologie. Het is een meerdaagse onsite workshop, in uw kantoren, en daarbij worden de voornaamste belanghebbenden uit uw organisatie betrokken. Een Demand Generation Consultant van LeadFabric leidt uw team door een analyse van de workflows en processen die binnen uw organisatie zijn gedefinieerd.
De deelnemers participeren in discussies, oefeningen en presentaties waardoor de vereisten kunnen worden gedocumenteerd die nodig zijn voor het in kaart brengen van uw huidige processen in de Eloqua-applicatie. We zullen eventuele hiaten identificeren en verbeteringsstrategieën definiëren om de prestaties te vergroten. Het eindproduct is een document waarin de huidige bedrijfsprocessen worden afgezet tegen de marketingeffectiviteitsmethode van LeadFabric, en actiepunten, overdraagpunten, risico's, aannames en aanbevelingen worden geschetst. De resultaten worden vastgelegd in een routekaart naar succes.


Meetbare resultaten

Nadat we uw bedrijfsvereisten en strategische doelstellingen voor vraagontwikkeling hebben gedocumenteerd, en in kaart hebben gebracht hoe uw bedrijfsprocessen voor verkoop en marketing op elkaar kunnen worden afgestemd, hebt u het volgende bereikt:

  • Een gezamenlijk begrip binnen uw organisatie van uw processen voor leadbeheer en vraagontwikkeling
  • Identificatie van specifieke gebieden voor verbetering
  • Vaste basis-metrics om toekomstige progressie te kunnen bijhouden
  • Een kader en actieplan om marketingprogramma's te meten en te verbeteren
  • Begrip van uw automatiserings- en technologievereisten

Het maakt niet uit welk vraagontwikkelingsniveau u hebt bereikt, we kunnen u begeleiden naar de volgende fase van uw marketingoptimalisatieproces.

 

 Follow Us